FAQ - Najčešće postavljana pitanja

Saznajte više o nama i onome čemu težimo
Zašto nekog automobila nema na sajtu?

I pored najbolje volje, naš tim nije u mogućnosti da održava bazu svih automobila ikada proizvedenih na svetu. Zbog toga je odlučeno da se opseg suzi na vozila koja su 2000. godine ili kasnije bila u proizvodnji, kao i na vozila koja su u dovoljnoj meri zastupljena na tržištima zemalja bivše SFRJ. Primera radi, Buick i Pontiac su veoma česti na ulicama Severne Amerike, ali su u Evropi zastupljeni u zanemarljivom broju. Sa druge strane, brendovi kao što su Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Lotus i sl. predstavljaju super-sportske automobile koji su kategorija za sebe i ne predstavljaju predmet interesovanja ovog web sajta. Slično, Rolls-Royce, Maybach i Cadillac su često izvan standardnih kategorizacija i njihovi kupci ne mare previše za njihove specifikacije već ih kupuju zbog njihove posebnosti i specifičnih potreba. Ukoliko je, pak, model automobila izlistan, ali nema neke od njegovih varijanti ili motora, moguće je da se radi o propustu i mi Vas molimo da nas o tome obavestite putem email-a.

Na koji način funkcioniše Virtuelni Savetnik™?

Algoritam koji Virtuelni Savetnik™ koristi prilikom pretraživanja idealnog automobila za Vas je izuzetno kompleksan i predstavlja poslovnu tajnu. Ipak, on se najviše oslanja na podatke dostupne svakom posetiocu i, uzimajući u obzir potrebe i želje konkretnog vozača, vrši odabir konkretnih vozila ocenjujući ih od 0 do 100% u zavisnosti od toga koliko ispunjavaju svaki od kriterijuma postavljenih pred njega. Osim sirovih podataka, kao što su dimenzije, potrošnja i sl., ovaj algoritam u obzir uzima i ocene vozača po različitim kategorijama, kao i ocene nekih od međunarodnih institucija koje se bave procenom bezbednosti, pouzdanosti i troškova održavanja različitih marki i modela.

Kako se računa minimalna cena određenog modela?

Cene modela se dohvataju automatski, korišćenjem web-robota, sa najposećenijih auto oglasa na internetu. Ovaj metod ima svoje nedostatke:
- Preklapanje godišta različitih modela ponekada čini da prikazana cena bude preniska
- Različite varijante istog modela (pr. sedan, karavan, kabriolet) prikazuju istu cenu
- Prikazana cena je ista za sve automobile jednog modela, nezavisno od opreme i motora.
Međutim, zbog baze od preko 10.000 razlicitih automobila, ručno održavanje podataka o cenama bi bilo nemoguće i zbog toga autori smatraju da se mala odudaranja od pravih iznosa mogu tolerisati. Potrebno je naglasiti da minimalna cena određenog modela često predstavlja cenu vozila koje je prešlo jako puno kilometara i koje, generalno, nije u najboljem stanju. To je, dakle, najniža cena za određeni model na tržištu i informativnog je karaktera kako bi potencijalni kupac znao da li uopšte da uzima taj model u razmatranje ili ne. Cene dobrih primeraka se obično kreću od 20 do 50% više.

Kako se računa cena registracije konkretnog automobila?

Algoritam za računanje cene registracije uzima u obzir iznos poreza, taksi, premije obaveznog osiguranja od auto odgovornosti na području Republike Srbije, a sve to prema radnoj zapremini i snazi motora. Ostali faktori koji utiču na cenu registracije su godište konkretnog vozila, opština na kojoj se vozilo registruje, kao i premijski stepen vozača i upravo zbog toga je cena registracije prikazana u formi od - do, jer tačan iznos zavisi od tih dodatnih faktora.

Kako se računaju ocene vozača?

Vozači ocenjuju različite aspekte određenog automobila dodeljujući im od jedne do pet zvezdica. Sve ocene za jedan konkretan automobil se zatim usrednjavaju po svojim kategorijama, ali i ukupno, a zatim se na nivou modela uzima prosek ocena svakog od konkretnog automobila tog modela (svi oblici karoserije sa svim dostupnim motorima). Ove ocene se zatim prikazuju u zaglavlju konkretnog automobila, ali i modela, dok su ocene po kategorijama vidljive sa leve strane na prikazu konkretnog automobila, gde je moguće dodeliti i svoje ocene.

Kako se računaju procenti kvarova na motoru?

Prilikom ocene automobila, konkretnije - pouzdanosti, vozači imaju priliku da označe koje komponente motora su se kvarile. Uzimanjem svih ocena u obzir, dobija se približan procenat kvarova po grupama komponenti motora za konkretan motor, ali što je najvažnije ove informacije se sakupljaju kroz ocene automobila svih marki koji taj motor koriste i moguće ih je videti za svaki od tih automobila. Na taj način se povećava preciznost tih procenata kao i baza znanja naših korisnika o potencijalnim problemima na nekom određenom motoru.

Kako Virtuelni Savetnik™ određuje sa kojim automobilima će porediti trenutni?

Autori sajta su se potrudili da svaki model ima listu sebi sličnih modela drugih proizvođača, posebno ističući da su neki od modela 'klonovi' - obično nastali iz saradnje dva ili više svetska brenda, ali reklamirani i prodavani pod različitim imenima uz minimalne razlike u dizajnu i paletama motora. Ipak, Virtuelni Savetnik™ pored ovih opštih informacija koristi algoritme koji mu pomažu da posetiocu ponudi najsličniji automobil onome koji trenutno posmatra, u smislu oblika karoserije, broja vrata, pogonskog goriva i zapremine motora, zatim pogonskih točkova i tipa snabdevanja vazduhom.

Pratite nas

AutoManijak Instagram

AutoManijak Facebook

AutoManijak baza trenutno sadrži:

47svetska automobilska brenda
1.565zasebnih modela vozila
2.275motora raznih proizvođača
14.080konkretnih automobila