Uslovi korišćenja - Korišćenjem našeg servisa slažete se sa njima

Uslovi korišćenja
Korisnička interakcija

Na web sajtu AutoManijak.com postoji mogućnost ocenjivanja konkretnih automobila sa kojima su posetioci sajta imali prilike da se susretnu. Ova mogućnost je učinjena dostupnom kako bi se poboljšao kvalitet informacija i usluga naseg web sajta, uz pretpostavku dobronamernog korišćenja od strane posetilaca. Automanijak.com se obavezuje da ocene korisnika odmah uzme u obzir i uključi u sistem ocenjivanja konkretnog automobila kao i modela kome taj automobil pripada. Slično, označavanje probletičnih komponenti motora od strane posetilaca sajta će biti uzeto u obzir prilikom prikaza tog motora nevezano od modela i marke koja taj motor koristi. U slučaju da administratori sajta utvrde da neki od korisnika više puta ocenjuje isti automobil ili zlonamerno ocenjuje veliku količinu automobila u kratkom vremenskom periodu, takve ocene će biti uklonjene i neće biti uzimane u obzir prilikom računanja prosečne ocene automobila / modela. Ovakvim korisnicima će biti onemogućeno dalje ocenjivanje, a u slučaju da se ogluše o upozorenje i kompletan pristup web sajtu.

Interpretacija sadržaja

Tim koji stoji iza ovog projekta ulaže konstantne napore da sadržaj učini što tačnijim i ažurnijim. Isto važi i za algoritme koji se koriste prilikom konsultovanja Virtuelnog Savetnika™, kao i za predloge sličnih vozila na prikazu konkretnog automobila. Ipak, korišćenjem servisa na našem web sajtu, kao i pregledom sadržaja (tekst i slike), posetioci prihvataju ove uslove korišćenja i potvrđuju da su svesni činjenice da su netačnosti i nepotpune informacije mogući, kao i da autori sajta AutoManijak.com savetuju da se, pre kupovine vozila na osnovu saveta dobijenih ovde, dodatno informišu iz ostalih dostupnih izvora, pre svega zvaničnih, kao i da se lično uvere u informacije pronađene na našem web sajtu tako što će željeno vozilo pregledati uživo, isprobati i eventualno odvesti na kontrolni servis. U slučaju da primetite da neki od podataka nije ispravan ili nedostaje, molimo Vas da nam to prijavite putem email-a kako bismo u najkraćem mogućem roku otklonili takav nedostatak.

Pratite nas

AutoManijak Instagram

AutoManijak Facebook

AutoManijak baza trenutno sadrži:

44svetska automobilska brenda
1.459zasebnih modela vozila
2.132motora raznih proizvođača
13.262konkretnih automobila