Škoda modeli Lista svih modela marke Škoda
CZ
Škoda modeli

Prikaz po: godinama

U proizvodnji 2023. godine
9 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  96% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  97% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2022. godine
10 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  96% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  97% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2021. godine
10 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  96% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  97% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2020. godine
9 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  96% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  97% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2019. godine
11 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  96% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  97% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2018. godine
8 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2017. godine
10 modela

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2016. godine
8 modela

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2015. godine
8 modela

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2014. godine
9 modela

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  81% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2013. godine
9 modela

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2012. godine
6 modela

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2011. godine
5 modela

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2010. godine
7 modela

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2009. godine
6 modela

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika
U proizvodnji 2008. godine
5 modela

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika
U proizvodnji 2007. godine
5 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2006. godine
5 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2005. godine
3 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2004. godine
5 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2003. godine
3 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2002. godine
3 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2001. godine
2 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2000. godine
2 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

Povezani članci

autor: AutoManijak datum: 03.05.2020.

Dizelka zapremine 1600 kubika iza maske hladnjaka sa Fau-Ve znakom nije ništa novo. Štaviše, još uvek kruže legende o Golfu "Dvojci" 1.6 TD koji je prešao milion kilometara po kaldrmi, vukući traktor sa prikolicom i sve to bez kapi ulja u motoru. Da... To su bila vremena...

Proverite automobil po broju šasije

Pratite nas

AutoManijak Instagram

AutoManijak Facebook

AutoManijak baza trenutno sadrži:

47svetska automobilska brenda
1.507zasebnih modela vozila
2.210motora raznih proizvođača
13.630konkretnih automobila