Honda modeli Lista svih modela marke Honda
JP
Honda modeli

Prikaz po: godinama

U proizvodnji 2023. godine
5 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  76% zaštite putnika
U proizvodnji 2022. godine
5 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  76% zaštite putnika
U proizvodnji 2021. godine
5 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  76% zaštite putnika
U proizvodnji 2020. godine
6 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  76% zaštite putnika
U proizvodnji 2019. godine
4 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika
U proizvodnji 2018. godine
5 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika
U proizvodnji 2017. godine
7 modela

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  92% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika
U proizvodnji 2016. godine
5 modela

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika
U proizvodnji 2015. godine
9 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika
U proizvodnji 2014. godine
6 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika
U proizvodnji 2013. godine
6 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika
U proizvodnji 2012. godine
9 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika
U proizvodnji 2011. godine
8 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika
U proizvodnji 2010. godine
9 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika
U proizvodnji 2009. godine
8 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  90% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2008. godine
11 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  78% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2007. godine
9 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2006. godine
8 modela

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2005. godine
11 modela

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2004. godine
12 modela

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2003. godine
10 modela

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2002. godine
9 modela

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2001. godine
9 modela

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.7

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2000. godine
6 modela

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.7

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

Povezani članci

autor: AutoManijak datum: 23.10.2016.

U nekom paralelnom univerzumu u kome mačke laju, ljudi hodaju po plafonu, a FIAT Multipla je jedini očigledan izbor za porodični automobil, postoji samo jedna alternativa. Ona ima 3 slova, 6 sedišta, 60.000 prodatih primeraka i dolazi od najmanje očekivanog proizvođača. U pitanju je...

autor: AutoManijak datum: 28.06.2016.

Tamo negde 80-tih godina je došlo do procvata tržišta malih sportskih hečbekova. Setimo se samo automobila kao što su Volkswagen Golf Gti, Renault 5 GT, Lancia Delta Turbo Integrale, Peugeot 205 GTI itd. Evo, dok ovo pišem žao mi je što ne živim u tom vremenu...

Proverite automobil po broju šasije

Pratite nas

AutoManijak Instagram

AutoManijak Facebook

AutoManijak baza trenutno sadrži:

47svetska automobilska brenda
1.507zasebnih modela vozila
2.210motora raznih proizvođača
13.630konkretnih automobila