Nissan modeli Lista svih modela marke Nissan
JP
Nissan modeli

Prikaz po: godinama

U proizvodnji 2020. godine
3 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2019. godine
5 modela

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2018. godine
8 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2017. godine
12 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2016. godine
11 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2015. godine
12 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2014. godine
15 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2013. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2012. godine
15 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2011. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2010. godine
20 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.7

vozača

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.1

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

2.8

vozača

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2009. godine
17 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

2.8

vozača

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2008. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

2.8

vozača

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2007. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

2.8

vozača

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2006. godine
17 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

2.8

vozača

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

1.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2005. godine
14 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

2.8

vozača

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2004. godine
13 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.8

vozača

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2003. godine
14 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2002. godine
11 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.8

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2001. godine
8 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2000. godine
7 modela

ocena

4.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

Povezani članci

autor: AutoManijak datum: 09.06.2016.

Nissan Tiida, na Balkanu poznatiji kao "Šta bre!?", predstavlja jedan od školskih primera očajno lošeg poteza neke od renomiranih automobilskih kompanija. Ukoliko niste ranije čuli za ovaj model - ne brinite: za razliku od mene, vi spadate u onih 98% normalnih ljudi...

autor: AutoManijak datum: 01.05.2016.

U pitanju su dva veoma različita automobila, bilo da se radi o brendu, dizajnu, opremi, a cenu i da ne spominjemo. Međutim, kada se zagrebe ispod površine , dolazi se do zaključka da su oba vozila kompaktni SUV-ovi pokretani...

autor: AutoManijak datum: 20.04.2016.

Automobil poznat i kao Primera P12 predstavlja prvi Nissan-ov proizvod nakon udruživanja u Renault-Nissan alijansu. Ujedno je to bio i poslednji model Primera-e koja do danas nije dobila naslednika u D segmentu. Švajcarski dizajner Stéphane Schwarz je napravio...

Proverite automobil po broju šasije

Pogledajte još i...