Nissan modeli Lista svih modela marke Nissan
JP
Nissan modeli

Prikaz po: godinama

U proizvodnji 2024. godine
5 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika
U proizvodnji 2023. godine
5 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika
U proizvodnji 2022. godine
5 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika
U proizvodnji 2021. godine
7 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika
U proizvodnji 2020. godine
5 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2019. godine
7 modela

ocena

2.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  94% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2018. godine
9 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2017. godine
14 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  93% zaštite putnika

ocena

2.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.9

vozača

EuroNCAP:  91% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2016. godine
12 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

2.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2015. godine
13 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

2.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  79% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2014. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

2.3

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  88% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika
U proizvodnji 2013. godine
17 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  86% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2012. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

2.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2011. godine
17 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  89% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

2.0

vozača

EuroNCAP:  84% zaštite putnika

ocena

4.6

vozača

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2010. godine
20 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  87% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.6

vozača

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2009. godine
17 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  83% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

ocena

4.7

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2008. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2007. godine
16 modela

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.3

vozača

EuroNCAP:  ~90% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2006. godine
17 modela

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2005. godine
14 modela

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.7

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.1

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.3

vozača

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2004. godine
13 modela

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.0

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.3

vozača

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2003. godine
14 modela

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.9

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2002. godine
11 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.2

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2001. godine
8 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.6

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika
U proizvodnji 2000. godine
7 modela

ocena

4.5

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~70% zaštite putnika

ocena

3.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

3.8

vozača

EuroNCAP:  ~30% zaštite putnika

ocena

5.0

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  ~50% zaštite putnika

ocena

4.4

vozača

EuroNCAP:  nije testirano

Marketing

Povezani članci

autor: CarVertical datum: 03.04.2023.

Kupovina polovnih automobila bi trebalo da bude uzbudljiva, ali nedostatak transparentnosti na tržištu polovnih vozila frustrira. Sve veća zastupljenost električnih vozila to ne menja...

autor: AutoManijak datum: 28.08.2022.

Nisam ljubitelj SUV vozila, ne podnosim crnu boju, a Reno mi nikada nije bio u prvih dvadeset omiljenih proizvođača. Stoga je jednino logično bilo da kupim crni Reno SUV. Doduše, u njemu najmanje ima Renoa...

autor: AutoManijak datum: 06.05.2022.

Čarapa glavu čuva - što bi rekle babe. Doduše, ne znam šta bi rekle za lance, sa takvim babama nisam razgovarao, ali njih sam nekoliko puta koristio (lance, ne babe) i manje ili više znam šta mogu da očekujem...

autor: AutoManijak datum: 09.06.2016.

Nissan Tiida, na Balkanu poznatiji kao "Šta bre!?", predstavlja jedan od školskih primera očajno lošeg poteza neke od renomiranih automobilskih kompanija. Ukoliko niste ranije čuli za ovaj model - ne brinite: za razliku od mene, vi spadate u onih 98% normalnih ljudi...

autor: AutoManijak datum: 01.05.2016.

U pitanju su dva veoma različita automobila, bilo da se radi o brendu, dizajnu, opremi, a cenu i da ne spominjemo. Međutim, kada se zagrebe ispod površine , dolazi se do zaključka da su oba vozila kompaktni SUV-ovi pokretani...

autor: AutoManijak datum: 20.04.2016.

Automobil poznat i kao Primera P12 predstavlja prvi Nissan-ov proizvod nakon udruživanja u Renault-Nissan alijansu. Ujedno je to bio i poslednji model Primera-e koja do danas nije dobila naslednika u D segmentu. Švajcarski dizajner Stéphane Schwarz je napravio...

Proverite automobil po broju šasije

Pratite nas

AutoManijak Instagram

AutoManijak Facebook

AutoManijak baza trenutno sadrži:

47svetska automobilska brenda
1.565zasebnih modela vozila
2.275motora raznih proizvođača
14.080konkretnih automobila