Audi modeli Lista svih modela marke Audi
DE
Audi modeli

Prikaz po: godini/segmentu

GOD. SEGMENT
A B C D E F S M J
2021
2014 Audi A1 (8X restyle)
2020 Audi A3 (8Y)
2018 Audi A4 (B9 restyle)
2016 Audi A5 Sportback (F5)
2018 Audi A6 (C8)
2018 Audi A7 (4K)
2017 Audi A8 (D5)
2016 Audi A5 Coupe (F5)
2015 Audi TT (FV)
2016 Audi Q2 (GA)
2018 Audi Q3 (F3)
2016 Audi Q5 (FY)
2018 Audi Q8 (4M)
2020
2014 Audi A1 (8X restyle)
2016 Audi A3 (8V restyle)
2020 Audi A3 (8Y)
2018 Audi A4 (B9 restyle)
2016 Audi A5 Sportback (F5)
2018 Audi A6 (C8)
2018 Audi A7 (4K)
2017 Audi A8 (D5)
2016 Audi A5 Coupe (F5)
2015 Audi TT (FV)
2016 Audi Q2 (GA)
2018 Audi Q3 (F3)
2016 Audi Q5 (FY)
2018 Audi Q8 (4M)
2019
2014 Audi A1 (8X restyle)
2016 Audi A3 (8V restyle)
2018 Audi A4 (B9 restyle)
2016 Audi A5 Sportback (F5)
2018 Audi A6 (C8)
2018 Audi A7 (4K)
2017 Audi A8 (D5)
2016 Audi A5 Coupe (F5)
2015 Audi TT (FV)
2016 Audi Q2 (GA)
2018 Audi Q3 (F3)
2016 Audi Q5 (FY)
2015 Audi Q7 (4M)
2018 Audi Q8 (4M)
2018
2014 Audi A1 (8X restyle)
2016 Audi A3 (8V restyle)
2015 Audi A4 (B9)
2018 Audi A4 (B9 restyle)
2016 Audi A5 Sportback (F5)
2014 Audi A6 (C7 restyle)
2018 Audi A6 (C8)
2014 Audi A7 (4G restyle)
2018 Audi A7 (4K)
2017 Audi A8 (D5)
2016 Audi A5 Coupe (F5)
2015 Audi TT (FV)
2016 Audi Q2 (GA)
2015 Audi Q3 (8U restyle)
2018 Audi Q3 (F3)
2016 Audi Q5 (FY)
2015 Audi Q7 (4M)
2018 Audi Q8 (4M)
2017
2014 Audi A1 (8X restyle)
2016 Audi A3 (8V restyle)
2015 Audi A4 (B9)
2016 Audi A5 Sportback (F5)
2014 Audi A6 (C7 restyle)
2014 Audi A7 (4G restyle)
2013 Audi A8 (D4 restyle)
2017 Audi A8 (D5)
2016 Audi A5 Coupe (F5)
2015 Audi TT (FV)
2016 Audi Q2 (GA)
2015 Audi Q3 (8U restyle)
2016 Audi Q5 (FY)
2015 Audi Q7 (4M)
2016
2014 Audi A1 (8X restyle)
2012 Audi A3 (8V)
2016 Audi A3 (8V restyle)
2015 Audi A4 (B9)
2011 Audi A5 Sportback (8T restyle)
2016 Audi A5 Sportback (F5)
2014 Audi A6 (C7 restyle)
2014 Audi A7 (4G restyle)
2013 Audi A8 (D4 restyle)
2011 Audi A5 Coupe (8T restyle)
2016 Audi A5 Coupe (F5)
2015 Audi TT (FV)
2016 Audi Q2 (GA)
2015 Audi Q3 (8U restyle)
2012 Audi Q5 (8R restyle)
2016 Audi Q5 (FY)
2015 Audi Q7 (4M)
2015
2014 Audi A1 (8X restyle)
2012 Audi A3 (8V)
2011 Audi A4 (B8 restyle)
2015 Audi A4 (B9)
2011 Audi A5 Sportback (8T restyle)
2014 Audi A6 (C7 restyle)
2014 Audi A7 (4G restyle)
2013 Audi A8 (D4 restyle)
2011 Audi A5 Coupe (8T restyle)
2012 Audi R8 (Typ 42 restyle)
2010 Audi TT (8J restyle)
2015 Audi TT (FV)
2011 Audi Q3 (8U)
2015 Audi Q3 (8U restyle)
2012 Audi Q5 (8R restyle)
2015 Audi Q7 (4M)
2014
2010 Audi A1 (8X)
2014 Audi A1 (8X restyle)
2012 Audi A3 (8V)
2011 Audi A4 (B8 restyle)
2011 Audi A5 Sportback (8T restyle)
2011 Audi A6 (C7)
2014 Audi A6 (C7 restyle)
2010 Audi A7 (4G)
2014 Audi A7 (4G restyle)
2013 Audi A8 (D4 restyle)
2011 Audi A5 Coupe (8T restyle)
2012 Audi R8 (Typ 42 restyle)
2010 Audi TT (8J restyle)
2011 Audi Q3 (8U)
2012 Audi Q5 (8R restyle)
2009 Audi Q7 (4L restyle)
2013
2010 Audi A1 (8X)
2012 Audi A3 (8V)
2011 Audi A4 (B8 restyle)
2011 Audi A5 Sportback (8T restyle)
2011 Audi A6 (C7)
2010 Audi A7 (4G)
2010 Audi A8 (D4)
2013 Audi A8 (D4 restyle)
2011 Audi A5 Coupe (8T restyle)
2012 Audi R8 (Typ 42 restyle)
2010 Audi TT (8J restyle)
2011 Audi Q3 (8U)
2012 Audi Q5 (8R restyle)
2009 Audi Q7 (4L restyle)
2012
2010 Audi A1 (8X)
2008 Audi A3 (8P restyle II)
2012 Audi A3 (8V)
2011 Audi A4 (B8 restyle)
2011 Audi A5 Sportback (8T restyle)
2011 Audi A6 (C7)
2010 Audi A7 (4G)
2010 Audi A8 (D4)
2011 Audi A5 Coupe (8T restyle)
2007 Audi R8 (Typ 42)
2012 Audi R8 (Typ 42 restyle)
2010 Audi TT (8J restyle)
2011 Audi Q3 (8U)
2008 Audi Q5 (8R)
2012 Audi Q5 (8R restyle)
2009 Audi Q7 (4L restyle)
2011
2010 Audi A1 (8X)
2008 Audi A3 (8P restyle II)
2007 Audi A4 (B8)
2011 Audi A4 (B8 restyle)
2009 Audi A5 Sportback (8T)
2011 Audi A5 Sportback (8T restyle)
2008 Audi A6 (C6 restyle)
2011 Audi A6 (C7)
2010 Audi A7 (4G)
2010 Audi A8 (D4)
2007 Audi A5 Coupe (8T)
2011 Audi A5 Coupe (8T restyle)
2007 Audi R8 (Typ 42)
2010 Audi TT (8J restyle)
2011 Audi Q3 (8U)
2008 Audi Q5 (8R)
2009 Audi Q7 (4L restyle)
2010
2010 Audi A1 (8X)
2008 Audi A3 (8P restyle II)
2007 Audi A4 (B8)
2009 Audi A5 Sportback (8T)
2008 Audi A6 (C6 restyle)
2010 Audi A7 (4G)
2007 Audi A8 (D3 restyle)
2010 Audi A8 (D4)
2007 Audi A5 Coupe (8T)
2007 Audi R8 (Typ 42)
2006 Audi TT (8J)
2010 Audi TT (8J restyle)
2008 Audi Q5 (8R)
2009 Audi Q7 (4L restyle)
2009
2008 Audi A3 (8P restyle II)
2007 Audi A4 (B8)
2009 Audi A5 Sportback (8T)
2008 Audi A6 (C6 restyle)
2007 Audi A8 (D3 restyle)
2007 Audi A5 Coupe (8T)
2007 Audi R8 (Typ 42)
2006 Audi TT (8J)
2008 Audi Q5 (8R)
2006 Audi Q7 (4L)
2009 Audi Q7 (4L restyle)
2008
2005 Audi A3 (8P restyle I)
2008 Audi A3 (8P restyle II)
2007 Audi A4 (B8)
2004 Audi A6 (C6)
2008 Audi A6 (C6 restyle)
2007 Audi A8 (D3 restyle)
2007 Audi A5 Coupe (8T)
2007 Audi R8 (Typ 42)
2006 Audi TT (8J)
2008 Audi Q5 (8R)
2006 Audi Q7 (4L)
2007
2005 Audi A3 (8P restyle I)
2004 Audi A4 (B7)
2007 Audi A4 (B8)
2004 Audi A6 (C6)
2002 Audi A8 (D3)
2007 Audi A8 (D3 restyle)
2007 Audi A5 Coupe (8T)
2007 Audi R8 (Typ 42)
2006 Audi TT (8J)
2006 Audi Q7 (4L)
2006
2005 Audi A3 (8P restyle I)
2004 Audi A4 (B7)
2004 Audi A6 (C6)
2002 Audi A8 (D3)
2006 Audi TT (8J)
2006 Audi Q7 (4L)
2005
2003 Audi A3 (8P)
2005 Audi A3 (8P restyle I)
2004 Audi A4 (B7)
2004 Audi A6 (C6)
2002 Audi A8 (D3)
1998 Audi TT (8N)
2000 Audi A2 (8Z)
2004
2003 Audi A3 (8P)
2001 Audi A4 (B6)
2004 Audi A4 (B7)
2001 Audi A6 (C5 restyle)
2004 Audi A6 (C6)
2002 Audi A8 (D3)
1998 Audi TT (8N)
2000 Audi A2 (8Z)
2003
1999 Audi A3 (8L restyle)
2003 Audi A3 (8P)
2001 Audi A4 (B6)
2001 Audi A6 (C5 restyle)
2002 Audi A8 (D3)
1998 Audi TT (8N)
2000 Audi A2 (8Z)
2002
1999 Audi A3 (8L restyle)
2001 Audi A4 (B6)
2001 Audi A6 (C5 restyle)
1999 Audi A8 (D2 restyle)
2002 Audi A8 (D3)
1998 Audi TT (8N)
2000 Audi A2 (8Z)
2001
1999 Audi A3 (8L restyle)
1999 Audi A4 (B5 restyle)
2001 Audi A4 (B6)
1997 Audi A6 (C5)
2001 Audi A6 (C5 restyle)
1999 Audi A8 (D2 restyle)
1998 Audi TT (8N)
2000 Audi A2 (8Z)
2000
1999 Audi A3 (8L restyle)
1999 Audi A4 (B5 restyle)
1997 Audi A6 (C5)
1999 Audi A8 (D2 restyle)
1998 Audi TT (8N)
2000 Audi A2 (8Z)

Povezani članci

autor: AutoManijak datum: 18.05.2017.

Postoje dve škole pristupa izradi besmisleno snažnih automobilskih motora. Trenutno aktuelna, na-gomili-turbo-punjača zasnovana, visokim kompresionim odnosima opterećena, ekološki svesna i ekonomičnošću vodjena škola motora za jednokratnu upotrebu. Druga je Audi RS4 škola...

autor: AutoManijak datum: 08.08.2016.

U VW haremu se oduvek znalo kome je gde mesto. Audi za uspešne poslovne ljude koji ponekad čak i nisu kriminalci, Volkswagen za one koji za drugo i ne znaju, Škoda za srednji sloj na Balkanu i sirotinju na zapadu i na kraju SEAT - vrela latino krv za omladinu...

autor: AutoManijak datum: 24.03.2016.

Monovolumeni (ili MPV, Multi-Namenska vozila) su kreirana pre svega sa idejom da pruže što više prostora, a da pritom ostanu praktični. Ipak, neki od njih se mogu pohvaliti ekonomičnim motorima, a najekonomičniji od svih je...

Proverite automobil po broju šasije

Pogledajte još i...